בס״ד

Beshalach

BESHALACH / בשלח : SHMOT (EXODUS) 13:17-17:16